Viete aká je nebezpečná hranica hluku, ktorá môže vážne ohroziť sluch a ako používať ochranu sluchu pri práci?

Nedostatočné vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami môže zamestnancom ohroziť nielen zdravie, ale niekedy aj život. Pri práci je okrem zraku či dýchacích ciest ohrozený aj hluk. Hluk môže byť’ nepríjemný a dlhotrvajúci hluk by dokonca mohol poškodiť váš sluch trvale. Prevencia a ochrana je jednoduchá a dostupná.

Ako si chrániť zdravie pri nadmernom hluku v práci? Aké ochranné pomôcky vám k tomu môžu dopomôcť?

Riziko poškodenia sluchu

Riziko poškodenia sluchu hlukom závisí na hladine akustického tlaku a trvania expozície. Jednoducho povedané: na sile hluku a dobe, ako dlho sa v hluku pohybujete. Hladina akustického tlaku sa vyjadruje v decibeloch (dB).

Rozdelenie hluku podľa intenzity:

0 dB – bezzvukovosť

do 30 dB – normálne prírodné prostredie, šum dažďa, vetra, pohyby ľudí, šepot.

30 – 65 dB – menší hluk, ktorý sa za určitých okolností môže stať pre človeka škodlivý. Ide o normálny rozhovor, tichú až stredne hlučnú ulicu.

65 – 95 dB – hluk, ktorý sa pre človeka stáva rýchlo škodlivý bez ohľadu na duševný postoj. Je to hluk na veľmi rušných križovatkách, v továrenských halách, krik.

95 – 130 dB – hluk, ktorý poškodzuje sluch. Je to hluk vo veľmi hlučných prevádzkach, na pracovisku, hluk štartujúceho lietadla, veľkých motorov a strojov, silné unikanie pary a pod.

nad 130 dB – prah bolesti. Hluk spôsobuje bolesť a poškodzuje vnútorné ucho.

 

Ak hluk dosiahne alebo prekročí hornú akčnú hodnotu expozície hluku (85 dB), zamestnávateľ by mal povinne prideliť zamestnancovi chrániče sluchu.

Prečo je prevencia dôležitá?

 • Takmer každé poškodenie sluchu súvisiace s prácou je trvalé a môže mať výrazný vplyv na kvalitu života.
 • Pri zhoršení sluchu môže dôjsť k izolácií človeka, úzkosti a depresii.
 • Strata sluchu je často spojená aj s duševnými poklesmi a problémami so srdcom, ako je vysoký krvný tlak a srdcové choroby.
 • Zvonenie v ušiach (tinnitus,) ktoré sa často vyskytuje spolu so stratou sluchu, môže narušiť spánok a koncentráciu.
 • Strata sluchu môže mať vplyv na bezpečnosť doma ako aj na pracovisku.

Čo môžu zamestnanci urobiť, aby sa chránili pred hlukom v práci?

 • Používajte chrániče sluchu vždy, keď hluk presiahne 80 dB.
 • Zistite, či je hluk vo vašom pracovnom priestore nebezpečný.
 • Požiadajte vášho nadriadeného, ​​aby skontroloval hladinu hluku na vašom pracovisku a ubezpečil sa, že hladina zvuku je nižšia ako 85 decibelov.
 • Ak pracujete v hlučnom prostredí, mali by ste robiť pravidelné prestávky, aby si váš sluch oddýchol.
 • Ak je to možné, používajte tichšie vybavenie.
 • Zvýšte vzdialenosť medzi vami a zdrojom hluku.
 • Vždy používajte ochranu sluchu v hlučnom prostredí, a ak používate penové alebo vatové štuple do uší, vložte si ich správne.

 

 

Ochranné pracovné pomôcky

Osobné ochranné pomôcky, by mali patriť ku každej práci, a to vtedy ak je ohrozené zdravie či dokonca život zamestnanca. Riziká, ktoré môžu ohrozovať zdravie na pracovisku sú rôzne (pád, smyk, elektrický prúd, teplo, znížená viditeľnosť, hluk a iné. )

 

Pri mnohých druhoch manuálnej práce je okrem používania reflexných prvkov pre lepšiu viditeľnosť veľakrát nutné používať aj ďalšie ochranné prostriedky. Aj, keď to mnoho pracovníkov podceňuje alebo zanedbáva – či už z ľahkovážnosti, ľahostajnosti, časovej tiesni, nedostatočnému vybaveniu, alebo nepodpory zo strany zamestnávateľa, ohrozujú si tak vlastné zdravie. Preto ich netreba brať na ľahkú váhu.

 

Tak, ako ku zlej viditeľnosti patria reflexné vesty či nosenie zdravotnej obuvi pri rizikovej práci, k prevencii pri nadmernom hluku by ste mali taktiež dbať na výber tých správnych ochranných pomôcok:

Štuple do uší

alebo aj zátky do uší sú vyvinuté tak, aby poskytovali, čo najväčší komfort, ale najmä ochranu. Môžu byť dostupné so šnúrkou, bez šnúrky, s puzdrom alebo bez puzdra. Tieto štuple sa skvelo dajú využiť aj v súkromí, napríklad počas spánku vedľa “chrapajuceho” partnera.

 

Existuje viacero typov, ktoré sú vyrobené tak, aby sa vložili a pasovali do ucha:

 • jednorázové voskom impregnované upchávky do uší,
 • jednorázové z gumy, peny alebo vaty,
 • opakovane použiteľné upchávky do uší, ktoré sa môžu po použití umyť.

Slúchadlové chrániče sluchu

Tieto chrániče sluchu sa skladajú z dvoch slúchadiel, ktoré spája upevňovací pás, ktorý zabezpečuje pevné usadenie na ušiach alebo môžu byť pripojené k ochrannej prilbe. Tesnenie znižuje hladinu hluku, ale stále umožňuje počuť normálnu konverzáciu.

 

Prostriedky na ochranu sluchu by ste mali nosiť všade tam, kde sa pri práci stretávate s veľkým hlukom. Medzi takéto prostredia patria aj krátkodobé vystavenie hluku, ktoré môže viesť k dlhodobému alebo nezvratnému poškodeniu sluchu. Dlhodobé vystavenie hluku môže spôsobiť aj trvalé poškodenie sluchu.

 

Ak si nie ste istý, ktoré ochranné pomôcky pri práci by ste mali použiť, určite sa oplatí poradiť sa s odborníkom.