Nákup z chránenej dielne

Podporujeme zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, a preto vám ponúkame aj možnosť nákupu pracovných odevov a zdravotnej obuvi BAREA z chránenej dielne. Odberom tohto typu tovaru si môžete splniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, a to jeho náhradným plnením v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Viac informácii o tejto skutočnosti nájdete v sekcii O nákupe.