Kontakt

Kamenná predajňa BEQUEM SHOES

Mostová 381
958 01 Partizánske
Tel: +421 907 186 164
Email: bequem@bequem.sk

Sídlo firmy/fakturačná adresa:
Peter Dobiaš – BEQUEM
Klížske Hradište 39
958 45 Veľký Klíž

Číslo účtu:
TATRA BANKA
2625094587/1100
SK 83 1100 0000 0026 2509 4587

IČO: 40 267 326, IČ DPH: SK 1048575704
Zapísaná v Ž.R. pod č.305-6320, Obvodný úrad v Prievidzi, dňa: 2.4.2009

Orgán dohľadu:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
So sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza

Kontaktné informácie

Kamenná predajňa BEQUEM SHOES
Slúži ako aj odberné miesto pre e-shop a vybavenie reklamácií.

Mostová 381
958 01 Partizánske
Tel: +421 917 430 173 – majiteľ

 

Email: bequem@bequem.sk
Orgán dozoru:Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
www.soi.sk