Ako správne vybrať OOPP

Ak máte problém so správnym výberom pracovných odevov, radi vám poradíme.

Kategórie OOPP

Kategória 1 : minimálne riziko – v prípade malých ochranných požiadaviek.

Kategória 2 : stredné riziko – pre ochranu napr. proti mechanickému poškodeniu.

Kategória 3 : veľké riziko – pre ochranu pred nenapraviteľnými škodami a smrteľným nebezpečenstvom.

Pracovné rukavice

Pre správny výber je dôležité si stanoviť, ktoré požiadavky sú pre vás prioritné – napr.: ochrana rúk pred mechanickým poškodením, nebezpečenstvom porezania, rádioaktívnym zamorením, ručnou reťazovou pílou, kontaktným teplom, chladom, ionizačným žiarením, chemickým nebezpečenstvom, mikroorganizmami či vibráciami.

Pre lepší cit v ruke sú vhodné rukavice s čo najtenšou vrstvou: v našej ponuke je to typ rukavíc Buck N. Pre dlhšiu životnosť a prácu, pri ktorej sú ruky maximálne namáhané, odporúčame rukavice s čo najhrubšou kožou: v našej ponuke je to typ VM profi.

Pracovné odevy

Typy pracovných odevov sú označené týmito skratkami:

 • EN471 – norma pre výstražné odevy,
 • EN1149 – norma pre antistatické odevy,
 • EN ISO-11611 – norma pre zváračské odevy,
 • EN ISO – 11612 – pre odevy na ochranu proti teplu.

Označenie CE na pracovných odevoch

Označenie CE na osobnom ochrannom prostriedku je grafickým vyjadrením prehlásenia o zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedenými v smerniciach o OOPP. Je povinné pre OOPP spadajúce pod oblasť pôsobnosti smernice 89/686/EHS.

Označenie CE by mali obsahovať tie pracovné odevy, ktoré chránia vaše zdravie pred určitými rizikami. Táto požiadavka neplatí pre kategóriu pracovných odevov, ktoré chránia len pred zmenami počasia a slúžia najmä na vizuálne odlíšenie vašej firmy (napr. montérkové súpravy, tričká a pod.) Na takéto odevy sa vydávajú materiálové listy tkanín, z ktorých boli odevy vyrobené.

Pracovná obuv

Pracovná obuv je označená týmito skratkami:

 • EN ISO 20347:2004 – pracovná obuv,
 • EN ISO 20346:2004 – ochranná obuv,
 • EN ISO 20345:2004 – bezpečnostná obuv,
 • EN ISO 20347 A1:2007 protišmykové vlastnosti obuvi,
 • O1 – označenie obuvi bez oceľovej špice a planžety,
 • S1 – označenie obuvi s oceľovou špicou,
 • S1P- označenie obuvi s oceľovou špicou a planžetou proti prepichu,
 • S3 – označenie obuvi s planžetou proti prepichu a oceľovou špičkou.

Základné modely nami ponúkanej pracovnej obuvi obsahujú: antistatickú podošvu, protišmykové vlastnosti, olejovzdorné podrážky a antisock v oblasti päty.

Ochrana hlavy

Ochrana hlavy je označený týmito skratkami:

 • EN 397: ochranné prilby pre priemysel,
 • EN 812: priemyslové prilby chrániace pri náraze hlavou.

Pre výber správnej ochrannej prilby je treba identifikovať riziko ochrany sluchu a ochrany tváre. V našej ponuke nájdete tie najpoužívanejšie.

Ochranná prilba má 3 funkcie:

 • protipenetračná funkcia, ktorá bráni priamemu preniknutiu a účinne chráni lebku,
 • funkcia tlmenia nárazu, ktorá nárazy absorbuje pomocou vnútorného postroja ktorý je zväčša uchytený v šiestich bodoch pre lepšie tlmenie nárazov,
 • funkcia deflektoru, ktorá umožňuje tvarovaním prilby odchýliť i predmet dopadajúci k temenu hlavy.

Ochrana sluchu

V oblasti ochrany sluchu využívame tieto označenia:

 • EN 352:2002: požiadavky na bezpečnosť a skúšky,
 • EN 352-1: mušľové chrániče sluchu,
 • EN 352-2: zátkové chrániče sluchu,
 • EN 352-3: mušľové chrániče sluchu na priemyslovú ochrannú prilbu.

Pre správny výber je dôležité určiť charakter hluku, teda či ide o stály hluk, premenlivý, občasný alebo impulzívny. Dôležité je zmerať hlučnosť na pracovisku – intenzitu db a mieru Hz.

Správny chránič uší prepustí zvuk hlasu a zároveň maximálne eliminuje nepríjemné zvuky.

Ochrana dýchania

Pre výber správnej ochrany dýchacích ciest je nutné:

 • stanoviť druh škodlivín,
 • určiť toxickú látku,
 • lokalizovať a zaznamenať toxicitu,
 • určiť typ filtrov pre správnu ochranu